FORGOT YOUR DETAILS?

Bilimsel Araştırma Projeleri

BAP Nedir?

Üniversitenin yıllık gelirinin belirli bir bölümünü ayırarak oluşturduğu fon tarafından desteklenen ve tamamlandığında sonuçları ile ulusal ya da uluslararası düzeyde bilime, ekonomiye ve sanata katkı sağlayabilecek teorik ya da uygulamalı projelerdir.

Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Hizmet ve Danışmanlık Projeleri Yönergesi

Bu yönerge üniversitemiz çalışanları tarafından yürütülen; bilimsel araştırma, geliştirme, uygulama, hizmet ve danışmanlık proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi; bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, duyurulması ve bu sürece ve görevlere ilişkin olarak Yaşar Üniversitesi Proje Değerlendirme Komisyonu’nun (PDK) işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenler.

TOP