FORGOT YOUR DETAILS?

Proje Destek Ofisi Nedir ?

Proje Destek Ofisi (PDO) , Yaşar Üniversitesi bünyesinde araştırma yapan akademisyen ve öğrencilere, Bilimsel Araştırma Projelerinin (BAP) destek imkânlarının tanıtılması, bilgilendirme faaliyetleri ile proje başvurusu aşamasında, formlarının kontrol edilmesi, kabul edilen bilimsel araştırma projelerinin sözleşmelerinin imzalanması ve takibinin yapılması, sonuçlandırılması ve proje kapsamında her türlü destek verilmesi amacıyla kurulmuş birimdir. BAP projelerinde verilen desteklerin yanı sıra PDO,  üniversitemiz akademisyenlerinin her türlü Ar-Ge, danışmanlık ve hizmet proje sözleşmelerinin imzalanması aşamasından itibaren kontrol ve finansal takibini de gerçekleştirmektedir.

PDO’nun Görev ve Sorumlulukları:

  • Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında bilgilendirme yapmak ve desteklerinden bahsetmek,
  • Bilimsel Araştırma Projelerinin fikir aşamasından itibaren proje yazım süreci ve başvuru süreçlerinde destek vermek,
  • Bilimsel Araştırma Projelerinin ara rapor ve kapanış raporlarının takiplerini yapmak,
  • Bilimsel Araştırma Projelerinin satın alımları, personel ödemeleri ve hizmet alımları kapsamında destek vermek ve süreci takip etmek,
  • Proje Değerlendirme Komisyonu’nu (PDK) toplamak ve Komisyon gündemi/kararlarını hazırlamak,
  • PDK’da alınan kararlar doğrultusunda proje başvurularındaki gerekli revizyonların yapılması, dilekçelerin hazırlanması, resmi yazıların yazılması, imzaların alınması ve ilgili birimler nezdinde takiplerinin yapılmasını sağlamak,
  • Ar-Ge, danışmanlık ve hizmet projeleri yürüten akademisyenlerimizin ilgili sözleşmelerinin mali ve hukuki uygunluk kontrolünün yapılarak imzalarının tamamlanması için ilgili birimlere sevkini yapmak ve bu sözleşmeleri kayıt altına almak.

 

TOP