FORGOT YOUR DETAILS?

Sözleşmelerimiz

Bilimsel Araştırma Projeleri Sözleşmesi

Yeni başvurusu yapılan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)  başvuruları Proje Değerlendirme Komisyonu 'nundan ve Rektörlük makamından onay aldıktan sonra BAP proje yürütücüsü ile Yaşar Üniversitesi arasında yapılan sözleşmedir.  BAP sözleşmesi, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı tarafından imzalandığı günden itibaren BAP projesi yürürlüğe girer. BAP sözleşmesi matbuu sözleşmedir ve üzerinde Yaşar Üniversitesi 'nin izni olmadan değişiklik yapılamaz. BAP sözleşmesi aşağıdadır.

BAP Sözleşmesi

Danışmanlık Sözleşmesi

Danışmanlık sözleşmesi, Yaşar Üniversitesi Akademisyenleri ile kurum dışındaki özel/kamu kuruluşları arasında imzalanan ve danışmanlığın konusunun şartlarını belirleyen sözleşmedir. Danışmanlık hizmeti verecek hocalarımızın aşağıda bulunan sözleşmeyi ve formları doldurarak mali ve hukuki uygunluk alınması için Proje Destek Ofisi Müdürlüğü 'ne iletmeleri gerekmektedir. Danışmanlık sözleşmelerinin hukuki ve mali uygunlukları alınabilmesi için sözleşmeye tarih ve imza eklememeleri gerekmektedir. Danışmanlık sözleşmesi ve formları aşağıdadır.

Danışmanlık Sözleşmesi

Danışmanlık Projesi Bilgi Formu

Danışmanlık Projesi Bütçe Formu

Danışmanlık Projesi İç Sözleşme

Danışmanlık Projeleri İç Sözleşmesi, proje yürütücüsü ile dış kurum arasında asıl sözleşme imzalandıktan sonra, yürütücü ile Yaşar Üniversitesi arasında yapılan iç sözleşmedir. İç Sözleşme, matbuu sözleşmedir ve üzerinde Yaşar Üniversitesi 'nin izni olmadan değişiklik yapılamaz. Danışmanlık Projeleri iç sözleşmesi aşağıdadır.

Danışmanlık Projesi İç Sözleşme

TOP