FORGOT YOUR DETAILS?

Sözleşmelerimiz

Danışmanlık Sözleşmesi

Danışmanlık sözleşmesi, Yaşar Üniversitesi akademisyenleri ile kurum dışındaki özel/kamu kuruluşları arasında imzalanan ve danışmanlığın konusunun şartlarını belirleyen sözleşmedir. Danışmanlık hizmeti verecek akademisyenlerimizin aşağıda bulunan sözleşmeyi ve formları doldurarak mali ve hukuki uygunluk alınması için Proje Destek Ofisi Müdürlüğü'ne iletmeleri gerekmektedir. Danışmanlık sözleşmelerinin hukuki ve mali uygunluklarının alınabilmesi için bu aşamada sözleşmeye tarih ve imza eklememeleri gerekmektedir. Danışmanlık sözleşmesi ve formları aşağıdadır.

Danışmanlık Sözleşmesi

Danışmanlık Sözleşmesi Bilgi Formu

Danışmanlık Sözleşmesi Bütçe Formu

Hizmet Alımı Sözleşmesi

Hizmet Alımı  sözleşmesi, Yaşar Üniversitesi akademisyenleri ile kurum dışındaki özel/kamu kuruluşları arasında imzalanan ve hizmet alımının şartlarını belirleyen sözleşmedir. Hizmet verecek akademisyenlerimizin aşağıda bulunan sözleşmeyi ve formları doldurarak mali ve hukuki uygunluk alınması için Proje Destek Ofisi Müdürlüğü'ne iletmeleri gerekmektedir. Hizmet alımı sözleşmelerinin hukuki ve mali uygunluklarının alınabilmesi için bu aşamada sözleşmeye tarih ve imza eklememeleri gerekmektedir. Hizmet alımı sözleşmesi ve formları aşağıdadır.

Hizmet Alımı Sözleşmesi

Hizmet Alımı Sözleşmesi Bilgi Formu

Hizmet Alımı Sözleşmesi Bütçe Formu

TOP