69. PDK Toplantısı Tarihi

Sayın Akademisyenler,

69 no.lu PDK toplantısı Sayın Rektörümüz ve PDK Komisyonu  Başkanı Prof. Dr. M.Cemali Dinçer başkanlığında 20 Aralık Perşembe Günü saat : 13.30 - 15.30 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Bilgilerinize Sunarız.

TOP