TÜBİTAK Proje Dilekçeleri

TÜBİTAK projeniz kapsamında satın alım yapmak için aşağıda örneği bulunan dilekçeyi doldurarak Mali İşler Daire Başkanlığı Muhasebe ve Personel Müdürlüğü'ne ıslak imzalı olarak iletmeniz gerekmektedir. TÜBİTAK projeleri kapsamında her türlü makine, teçhizat, demirbaş, hizmet ve sarf malzemelerinin satın alımı proje yürütücüsünün talebiyle Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Seyahat ödemeleri dışında yapılacak her türlü makine, teçhizat, demirbaş ve hizmet alımı ödemelerinde karşı firma/kurum/kuruluşa fatura karşılığında yapılacak olan ödemeler, ilgili firma/kurum/kuruluşların cari hesaplarına banka kanalıyla Yaşar Üniversitesi tarafından ilgili TÜBİTAK proje hesabından yapılacak olup, proje yürütücülerinin hesaplarına bu tür ödemeler yapılmayacaktır.

Satınalma Dilekçesi

TÜBİTAK projeniz kapsamında hizmet alımı yapmak için aşağıda örneği bulunan dilekçemizi doldurarak Mali İşler Daire Başkanlığı Muhasebe ve Personel Müdürlüğü'ne ıslak imzalı olarak iletmeniz gerekmektedir. TÜBİTAK projeleri kapsamında her türlü makine, teçhizat, demirbaş, hizmet ve sarf malzemelerinin satın alımı proje yürütücüsünün talebiyle Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Seyahat ödemeleri dışında yapılacak her türlü makine, teçhizat, demirbaş ve hizmet alımı ödemelerinde karşı firma/kurum/kuruluşa fatura karşılığında yapılacak olan ödemeler, ilgili firma/kurum/kuruluşların cari hesaplarına banka kanalıyla Yaşar Üniversitesi tarafından ilgili TÜBİTAK proje hesabından yapılacak olup, proje yürütücülerinin hesaplarına bu tür ödemeler yapılmayacaktır.

Hizmet Alımı Dilekçesi

TÜBİTAK projeniz kapsamında seyahat, ulaşım ve konaklama için yapacağınız harcamaları, kendi bütçenizden yapmanız gerekmektedir. Yaptığınız seyahat, ulaşım ve konaklama harcamalarının tarafınıza ödenmesi için, aşağıda örneği bulunan dilekçemizi ekleriyle doldurarak Mali İşler Daire Başkanlığı Muhasebe ve Personel Müdürlüğü'ne iletmeniz gerekmektedir. Dilekçenizin ekleri olarak; ıslak imzalı müteferrik gider formu (aşağıda örneği mevcuttur) ve harcamasını yaptığınız fiş/fatura belgelerinin orijinallerini koymanız gerekmektedir. Ödenmesini istediğiniz fiş/fatura belgelerinin tarihleri projenin başlangıç ve bitiş tarihi arasında olmalıdır. Konaklama için kesilecek faturalarda üniversitemizin adı, TÜBİTAK proje no.su ve yürütücünün adının yazılı olması gerekmektedir. İnternet çıktıları, fiş fotokopileri ve POS cihazı çıktılarının mali geçerlilikleri olmayıp üniversitemiz tarafından kabul edilmemekte ve ödemesi yapılmamaktadır.

Ödeme Dilekçesi

Müteferrik Gider Formu

TÜBİTAK projeleri kapsamında proje yürütücüsünün TÜBİTAK'a sunmuş olduğu raporların kabul edilmesinin ardından üniversitemiz hesaplarına yatan Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemesinin proje yürütücüsünün talebi doğrultusunda dağıtılması için aşağıda örneği bulunan taslak dilekçenin doldurularak Mali İşler Daire Başkanlığı Muhasebe ve Personel Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir. Dilekçe eki olarak TÜBİTAK tarafından proje yürütücüsüne gönderilen onay yazısı eklenmelidir.

PTİ Ödeme Dilekçesi

TÜBİTAK projeleri kapsamında proje yürütücüleri projelerinde kullanmak üzere avans talebinde bulunabilir. Proje yürütücüsünün aşağıda örneği bulunan dilekçe taslağını avans talebi sebebini içerecek şekilde doldurularak Mali İşler Daire Başkanlığı Muhasebe ve Personel Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir.

Avans Talebi Dilekçesi

TOP