Ferit ÖZOL

Proje Destek Ofisi  / Uzman

E-mail: [email protected]

Telefon: (0232) 570 7307

Ofis: Y-122

Yaşar Üniversitesi bünyesinde Eylül 2008’den bu yana sürdürdüğü çalışma hayatına, Ocak 2019 itibarı ile Proje Destek Ofisi’nde devam etmektedir. Üniversitemiz tarafından fonlanan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ile TÜBİTAK destekli projelerin mali raporları ve kapanış raporlarının hazırlanması, harcama ve bütçelerinin izlenmesi, muhasebeleştirilmesi ile proje giderlerinin mevzuata uygunluğunun takibi vb. projelerle ilgili finansal ve idari süreçlerin yürütülmesi, izlenmesi ve koordinasyonu alanlarında çalışmıştır.

2007 yılında Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Lisans Eğitimini tamamlamış olup, 2008 yılında Yaşar Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Muhasebe ve Personel Müdürlüğü’nde göreve başlamıştır. 2021 yılında Ege Üniversitesi Pazarlama ve Marka Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır.

 

TOP