Proje Destek Ofisi Nedir ?

Proje Destek Ofisi (PDO) , Yaşar Üniversitesi bünyesinde araştırma yapan akademisyen ve öğrencilere, Bilimsel Araştırma Projelerinin (BAP) destek imkânlarının tanıtılması, bilgilendirme faaliyetleri ile projenin başvuru aşamasından sonuçlandırılmasına kadar geçen tüm süreçlerde her türlü desteğin verilmesi amacıyla kurulmuş idari bir birimdir.

PDO’nun Görev ve Sorumlulukları:

  •  Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında bilgilendirme yapmak ve desteklerinden bahsetmek,
  •  Bilimsel Araştırma Projelerinin fikir aşamasından itibaren tüm süreçlerinde değerlendirme, izleme, sonuçlandırma ve idari birimler nezdinde koordinasyon desteği vermek,
  •  Bilimsel Araştırma Projelerinin ara rapor ve kapanış raporlarının takiplerini yapmak,
  •  Bilimsel Araştırma Projelerinin satın alımları, personel ödemeleri ve hizmet alımları kapsamında destek vermek ve süreçleri takip etmek,
  •  Proje Değerlendirme Komisyonu’nu (PDK) toplamak, sekretaryasını yürütmek ve Komisyon gündemi ile kararlarını hazırlamak,
  •  PDK’da alınan kararlar doğrultusunda proje başvurularındaki gerekli revizyonların yapılması, dilekçelerin hazırlanması, resmi yazıların yazılması, imzaların alınması ve ilgili birimler nezdinde takiplerinin ve koordinasyonunun yapılmasını sağlamak,
  •  Ar-Ge, danışmanlık ve hizmet projeleri yürüten akademisyenlerimizin ilgili sözleşmelerinin mali ve hukuki uygunluk kontrolünün yapılarak imzalarının tamamlanması için ilgili birimlere sevkini yapmak ve bu sözleşmeleri kayıt altına almak.
TOP