İzmir’in Tarihi Apartmanlarına Akademik Bakış

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Ballice’nin yürütücülüğünü yaptığı İzmir’deki yüzyıl ortası apartman yapılarının incelendiği Bilimsel Araştırma Projesi, 3. Uluslararası Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş Yaklaşımlar Konferansı’nda en iyi bildiri ödülünü kazandı.

Yaşar Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma Projesi desteğiyle devam eden ““Yüzyıl ortası çok katlı konutların mekansal analizi ve sanal ortama 3 boyutlu aktarımı” çalışması, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş Yaklaşımlar Konferansı’nda bildiri olarak sunuldu.  Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Ballice, Dr. Öğretim Görevlisi Eda Paykoç ve Araştırma Görevlisi Gizem Güler’in yazarlığında ““Modern iç mekanları dijital teknoloji ile belgeleme: İzmir’deki yüzyıl ortası apartman yapıları” başlığıyla sunulan proje, Konferans’ta, “En iyi bildiri” ödülü kazandı.

1950-80 DÖNEMİ YAPILAR İNCELENDİ

Karşıyaka’da 1950-80 döneminde yapılan ve kent belleğinde önemli değerlere sahip apartman yapıları ile iç mekanlarının incelendiği proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Gülnur Ballice, “Projenin amacı; gelişen teknolojiyi mimariye katarak örneklem olarak seçilen yapıların iç mekanlarına odaklanarak modern mimari mirasın belgelenmesini ve korunmasını desteklemek, kalıcılığını sağlayarak kültürel mirasın sürekliliğini gerçekleştirmek. Ayrıca, bu yapılar için bir veri tabanı oluşturmayı da amaçlıyoruz. Mimari ve iç mekan özellikleri ile kentimizde hala büyük bir potansiyele sahip çok katlı evlerin farklı perspektiflerden belirlenmesi, kaydedilmesi, belgelenmesi, analiz edilmesi, yapılara kapsamlı bir yaklaşım sunuyor. Dijital teknolojilerin mimariye entegrasyonu ile kent ve konut hafızasındaki mimari değerlerin kalıcılığının sağlanmasını hedefliyoruz. Çalışmanın sonunda; 2 ve 3 boyutlu çizimler, grafik tasarımlar, web sitesi ve sosyal medya tasarımı, modern mimari miras için araştırma ve belgeleme süreçlerinin ana çıktıları olacak” diye konuştu.

KENT KİMLİĞİNE KATKI

Araştırma Görevlisi İrem Deniz Akçam, proje bursiyeri Işınsu Dikmen, ile kısmi zamanlı proje asistanları Elif Dede ile Bengi Şentürk’ün de yer aldığı, kentin kimliğine katkıda bulunan bu dijital dokümantasyon çalışmasının, bir yandan dönemin teknik ve mimari yaklaşımlarını anlamamıza izin verirken bir yandan da iç mimarlık ve mimarlık tarihinin belgelenmesine de öncülük edeceğine dikkat çeken Doç. Dr. Ballice, “Modern mimarlık mirası için elektronik belgelemenin kullanılması, çok sayıda kullanıcı için kolay erişim, fiziksel olarak ziyaret etmek zorunda kalmadan sanal bir deneyim ve mimari değerleri kalıcı olarak korumaya olanak tanıyor” dedi.

TOP