79. PDK Toplantısı Tarihi

Sayın Akademisyenler,

 

79 no.lu PDK toplantısı Sayın Rektörümüz ve PDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER başkanlığında 12 Kasım Salı Günü 09.00 - 12.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

 

Bilgilerinize sunarız.

TOP