Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Dilekçeleri

BAP projeniz kapsamında satın alım yapmak için aşağıda örneği bulunan dilekçeyi doldurarak Proje Destek Ofisi Müdürlüğü’ne (PDO) ıslak imzalı olarak iletmeniz gerekmektedir. Satın alma dilekçeniz birimimize ulaştıktan sonra, PDO tarafından satın almak istediğiniz malzemelerin SAP girişi yapılarak  sistem üzerinden Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’ne yönlendirilmektedir. Dilekçeniz Satın Alma Müdürlüğü’ne yönlendirildikten sonra malzemelerinizin alımı ile ilgili Satın Alma Müdürlüğü ilgilenmekte ve satın alım işlemlerini sonuçlandırmaktadır. Satın almak istediğiniz ürün/malzemelerin özellikleri ile ilgili olarak Satın Alma Müdürlüğü sizinle irtibata geçerek ve projede ayrılan bütçenizin kontrolünü yaparak nihai aşamada bu satın alımları gerçekleştirmektedir.

Satınalma Dilekçesi

BAP projeniz kapsamında bursiyer/proje asistanı ödemesi yapmak için aşağıda örneği bulunan dilekçeyi doldurarak ödeme talep ettiğiniz ayın 20’sine kadar Proje Destek Ofisi Müdürlüğü’ne (PDO) hitaben ıslak imzalı dilekçenizi ofisimize iletmeniz gerekmektedir.  Bursiyer / proje asistanı ödeme dilekçesini doldururken, bursiyerin/proje asistanının ödemesini aylık talep edecek şekilde hazırlamanız ve her ay bu ödeme dilekçesini bursiyerinizin/proje asistanının projedeki son çalışma ayına kadar yenileyerek ofisimize teslim etmeniz gerekmektedir. Proje kapsamında görev alan araştırmacı, proje asistanı ve bursiyerlere  SGK girişi yapılacağı için, bir kereye mahsus olmak üzere aşağıda bulunan “SGK Bilgi Formu” doldurulmalı ve bu formun her ayın 18’ine kadar PDO'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bursiyer / proje asistanı ödemesi yapılacak kişinin, ödemesinin hesaplarına aktarılabilmesi için Garanti Bankası Hesap Numarası ibraz etmesi gerekmektedir. Bursiyer / proje asistanı ödemeleri her ayın sonunda Muhasebe ve Personel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Bursiyer / Proje Asistanı Ödeme Dilekçesi

SGK Bilgi Formu

BAP projeniz kapsamında hizmet alımı yapmak için aşağıda örneği bulunan dilekçemizi doldurarak Proje Destek Ofisi Müdürlüğü’ne (PDO) ıslak imzalı olarak iletmeniz gerekmektedir. Hizmet alımı dilekçeniz birimimize ulaştıktan sonra, PDO tarafından hizmet alımı için SAP girişi yapılarak  sistem üzerinden Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’ne yönlendirilmektedir. Satın Alma Müdürlüğü nihai aşamada bu hizmet alımlarını gerçekleştirmektedir. Sürecinizde hizmet alımına ait detaylar için Satın Alma Müdürlüğü sizinle irtibata geçecektir. Bu süreçten sonra hizmet alımı işlemleriyle ile ilgili Satın Alma Müdürlüğü ilgilenmekte ve konunun takibini yaparak hizmet alımı satın alım işlemini sonuçlandırmaktadır.

Hizmet Alımı Dilekçesi

BAP projeniz kapsamında seyahat, ulaşım ve konaklama için yapacağınız harcamaları, kendi bütçenizden yapmanız gerekmektedir. Yaptığınız seyahat, ulaşım ve konaklama harcamalarının tarafınıza ödenmesi için, aşağıda örneği bulunan dilekçemizi ekleriyle beraber doldurarak her ayın 25’ine kadar Proje Destek Ofisi Müdürlüğü’ne (PDO) iletmeniz gerekmektedir. Dilekçenizin ekleri olarak; ıslak imzalı müteferrik gider formu (dilekçede mevcuttur) ve harcamasını yaptığınız fiş/fatura belgelerinin orjinallerini koymanız gerekmektedir. Ödenmesini istediğiniz fiş/fatura belgelerinin tarihlerinin eski/ geçmiş dönemli olmaması, içinde bulunduğunuz ay ile aynı tarihli olması, aynı ayın faturaları olması gerekmektedir. İnternet çıktıları, fiş fotokopileri ve POS cihazı çıktılarının mali geçerlilikleri olmayıp üniversitemiz tarafından kabul edilmemekte ve ödemesi yapılmamaktadır. Dilekçeniz ofisimize ulaştıktan sonra, işleme alınması için Mali İşler Daire Başkanlığı Muhasebe ve Personel Müdürlüğü’ne yönlendirilmekte ve Muhasebe ve Personel Müdürlüğü tarafından işleme alınmaktadır.

Seyahat Ödeme Dilekçesi

Müteferrik Gider Formu

BAP projesinin bütçesi proje yürütücüsünün talep etmesi durumunda artırabilir. BAP projesi bütçesini artırma sebebini içeren ve aşağıda örneği bulunan dilekçenin doldurularak Proje Destek Ofisi Müdürlüğü'ne (PDO) teslim edilmesi gerekmektedir. Proje yürütücüsü proje süresince sadece 1 defa bütçe artışı talebinde bulunabilir. Proje yürütücüsü BAP projesi ek bütçe talebi dilekçisini PDO’ya teslim ettiği tarihten sonra, en yakın zamanda gerçekleşecek olan PDK toplantısında ilgili dilekçe görüşülerek, PDK kararı proje yürütücüsüne bildirilir.

Ek Bütçe Dilekçesi

BAP projesinin süresi proje yürütücüsünün talep etmesi durumunda artırabilir. Projenin süresi en fazla süresinin 1/3’ü kadar uzatılabilir. BAP projesi süresini uzatma sebebini içeren ve aşağıda örneği bulunan dilekçenin doldurularak  Proje Destek Ofisi Müdürlüğü'ne (PDO) teslim edilmesi gerekmektedir. Proje yürütücüsü BAP projesi ek süre talebi dilekçesini PDO’ya teslim ettiği tarihten sonra, en yakın zamanda gerçekleşecek olan PDK toplantısında ilgili dilekçe görüşülerek, PDK kararı proje yürütücüsüne bildirilir.

Ek Süre Dilekçesi

BAP projesi başvuru formundaki bütçe kalemleri arasında bütçe fasıl aktarımı yapılabilir. Proje yürütücüsünün BAP başvuru formunda fasıl aktarımı yapmak istediği bütçe kalemlerini ve fasıl aktarımı sebeplerini belirten ve aşağıda örneği bulunan ıslak imzalı dilekçesini doldurarak Proje Destek Ofisi Müdürlüğü'ne (PDO) teslim etmesi gerekmektedir. Proje yürütücüsü BAP projesi bütçe fasıl aktarımı dilekçesini PDO’ya teslim ettiği tarihten sonra, en yakın zamanda gerçekleşecek olan PDK toplantısında ilgili dilekçe görüşülerek, PDK kararı proje yürütücüsüne bildirilir.

Bütçe-Fasıl Aktarım Dilekçesi

3. ve 4. Düzey Bütçe Aktarım Bilgilendirmesi

BAP projesinde proje ekibinde değişiklik yapılabilir; yeni bir araştırmacı/danışman/bursiyer/proje asistanı eklenebilir ya da projeden çıkartılabilir. Proje yürütücüsünün aşağıda örneği bulunan dilekçeyi araştırmacı/danışman/bursiyer/proje asistanı ekleme ya da çıkarma talebinin sebeplerini belirterek doldurması, ıslak imzalı dilekçesini ilgili ekleriyle beraber Proje Destek Ofisi Müdürlüğü'ne (PDO) teslim etmesi gerekmektedir. Projeden çıkarılması istenen araştırmacı ya da danışman ise proje yürütücüsü ekibinden çıkarmak istediği araştırmacı ve danışmandan ıslak imzalı feragatname dilekçesi alarak PDO’ya iletmekle yükümlüdür. Proje yürütücüsü araştırmacı/bursiyer/proje asistanı ekleme ya da çıkarma dilekçesini ve eklerini PDO’ya teslim ettiği tarihten sonra en kısa zamanda hazırlanacak EBYS yazısı ile, ilgili dilekçe karara bağlanarak proje yürütücüsüne bildirilir.

Araştırmacı/Bursiyer/Proje Asistanı Ekleme Dilekçesi

Dış Kurum Proje Bursiyeri Ekleme Dilekçesi

Araştırmacı/Bursiyer/Proje Asistanı Çıkarma Dilekçesi

BAP projesinin başvuru formunun makine, teçhizat ve yazılım bölümü ile sarf malzemeleri bölümünde belirtilen ürün kalemlerinde bütçe limitleri içerisinde kalmak koşuluyla değişiklik yapılabilir. Proje yürütücüsü değiştirmek istediği ürün kaleminde, ilgili kalem bütçesini aşmayacak şekilde malzeme değişikliği talebinde bulunabilir. BAP başvuru formunda malzeme değişikliği yapmak istediği kalemleri ve bu değişikliğin sebeplerini belirten ve aşağıda örneği bulunan ıslak imzalı dilekçesini doldurarak Proje Destek Ofisi Müdürlüğü'ne (PDO) teslim etmesi gerekmektedir. Proje yürütücüsü BAP projesi malzeme değişikliği dilekçesini PDO’ya teslim ettiği tarihten sonra, ilgili dilekçe PDK’da görüşülmeden PDK Başkanı’nın uygunluğuna sunulur ve uygunluk için onay talep edilir. Karar proje yürütücüsüne PDO tarafından bildirilir. Uygunluk verilmesi durumunda, proje yürütücüsünün başvuru formunda ilgili değişikliği yaparak revize formu PDO’ya e-mail olarak göndermesi gerekmektedir.

Malzeme Değişikliği Dilekçesi

TOP