BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇIKTILARI

 

Makale

42 Adet

Konferans Bildirisi / Posteri

47 Adet

Prototip

25 Adet

TÜBİTAK Proje Başvurusu

12 Adet

AB Proje Başvurusu

1 Adet

Yüksek Lisans / Doktora Tezi

12 Adet

Kuluçkalık Başvurusu

8 Adet

Patent / Faydalı Model Başvurusu

11 Adet

Ticarileşme Girişimi

3 Adet

Diğer

20 Adet (Kitap Bölümü, Sergi vb.)

TOP