BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇIKTILARI

 

Makale

33 Adet

Konferans Bildirisi / Posteri

29 Adet

Prototip

18 Adet

TÜBİTAK Proje Başvurusu

11 Adet

AB Proje Başvurusu

1 Adet

Yüksek Lisans / Doktora Tezi

12 Adet

Kuluçkalık Başvurusu

6 Adet

Patent / Faydalı Model Başvurusu

8 Adet

Ticarileşme Girişimi

3 Adet

Diğer

9 Adet (Kitap Bölümü, Sergi vb.)

TOP