BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇIKTILARI

 

Makale

69 Adet

Konferans Bildirisi / Posteri

60 Adet

Prototip

29 Adet

TÜBİTAK Proje Başvurusu

17 Adet

AB Proje Başvurusu

1 Adet

Yüksek Lisans / Doktora Tezi

14 Adet

Kuluçkalık Başvurusu

8 Adet

Patent / Faydalı Model Başvurusu

15 Adet

Ticarileşme Girişimi

5 Adet

Diğer

24 Adet (Kitap Bölümü, Sergi vb.)

TOP