BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇIKTILARI

 

Makale

56 Adet

Konferans Bildirisi / Posteri

52 Adet

Prototip

29 Adet

TÜBİTAK Proje Başvurusu

14 Adet

AB Proje Başvurusu

1 Adet

Yüksek Lisans / Doktora Tezi

14 Adet

Kuluçkalık Başvurusu

8 Adet

Patent / Faydalı Model Başvurusu

13 Adet

Ticarileşme Girişimi

4 Adet

Diğer

20 Adet (Kitap Bölümü, Sergi vb.)

TOP