Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Nedir?

Üniversitenin yıllık gelirinin belirli bir bölümünü ayırarak oluşturduğu fon tarafından kısmen ya da tamamen desteklenen ve tamamlandığında sonuçları ile alanında ulusal ya da uluslararası düzeyde bilime, ekonomiye, sanata, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projeleridir.

Kısa adıyla BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) toplumsal ya da evrensel düzeyde bilime, ekonomiye, sanata katkı verebilecek, akademisyen ve öğrenciler için önemli bir deneyim kaynağı olan teorik ya da uygulamalı yapılan projeler bütünüdür. Yükseköğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş olan bu uygulama YÖK'ün 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe aldığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. Üniversitelerdeki tam zamanlı tüm öğretim elemanları BAP fonu kapsamında bilimsel araştırmaları için kaynak alabilirler. Her üniversitede BAP projelerine yönelik başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve projenin kabul edilmesi durumunda proje takibini yürüten bir proje yönetim birimi bulunmaktadır. Üniversitemizde bu amaçla 1 Eylül 2015 tarihinde kurulan Proje Destek Ofisi Müdürlüğü  akademisyenlerimize BAP ile ilgili her türlü konuda destek ve hizmet vermektedir.

BAP projesinde projeyi yürüten kişi en yetkili kişi olarak bilinmektedir ve projeyle ilgili her türlü sorumluluk proje yürütücüsüne aittir. Proje yürütücüsü projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan tam zamanlı öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış tam zamanlı üniversite mensubu araştırmacılardır. Projeyi yürüten kişiler yanında, BAP projesinde araştırmacılar, danışmanlar ve proje bursiyerleri de görev alabilir. Araştırmacılar için projenin yürütüldüğü üniversitede çalışıyor olma şartı yoktur ancak proje yürütücüsünün bağlı olduğu bölümde lisansüstü eğitim programı varsa proje bursiyerleri ve kısmi zamanlı proje asistanları için üniversitemizin öğrencisi olma şartı aranmaktadır. Proje grubunda bulunan kişilerin sayısı ve benzer şekilde projenin süresi her projeye göre değişim göstermekle beraber BAP projeleri en çok 18 ay içerisinde sonuçlandırılır. Gerektiği durumlarda süresinin en fazla 1/3’ü kadar uzatılabilir. BAP proje bütçesinin tamamı ya da işbirliği yapılan kurum/kuruluş olması durumunda bütçesinin bir kısmı üniversitenin kendi kaynakları kullanılarak sağlanmaktadır. Bu bütçeye dâhil olan giderler şunlardır:

  • Proje için gerekli olan makine, teçhizat ve yazılım,
  • Proje için gerekli olan sarf malzemeleri,
  • Projedeki bursiyer ödemeleri,
  • Proje için yapılacak hizmet alımı,
  • Proje kapsamında yapılacak seyahat giderleridir.

 
Yaşar Üniversitesi BAP proje başvuruları Rektör tarafından başkanlığı yapılan Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Üniversitemizdeki BAP başvuru süreci şu şekilde gerçekleşir:

TOP