BAP Destek Ofisi Ne Yapar ?

BAP Destek Ofisi (BDO) Yaşar Üniversitesi bünyesinde araştırma yapan akademisyen ve öğrencilere Bilimsel Araştırma Projelerinin (BAP) destek imkânlarının tanıtılması, bilgilendirme faaliyetleri ile projenin başvuru aşamasından sonuçlandırılmasına kadar olan tüm süreçlerde destek, danışmanlık ve hizmet verilmesi amacıyla 1 Eylül 2015 tarihinde kurulmuş idari bir birimdir.

BDO’nun görev ve sorumlulukları şunlardır:

  • Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında bilgilendirme yapmak ve proje destek imkânlarından bahsetmek,
  • Bilimsel Araştırma Projelerinin fikir aşamasından itibaren hazırlık, başvuru, izleme ve sonuçlandırma süreçlerini yürütmek, bu kapsamda başvurusu yapılacak projelerin ilgili mevzuatlar kapsamında uygunluğunu incelemek, değerlendirme sürecine almak, kabul edilen projelerin sözleşmelerini hazırlamak, ara rapor ve kapanış raporlarının takiplerini yapmak, proje kapsamında yapılan tüm ödeme/harcama/satın alma süreçlerini koordine etmek ve proje kapanışlarını sonuçlandırmak,
  • Bilimsel Araştırma Projelerinin yönetim ve denetim aşamalarında üniversitemizdeki ilgili idari birimler nezdinde takip ve koordinasyon desteği vermek,
  • Proje Değerlendirme Komisyonu’nun gündemini oluşturmak, sekretaryasını yürütmek, Komisyon kararlarını hazırlamak, bilgi ve belgelerin yönetimini gerçekleştirmek,
  • Proje Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararlar doğrultusunda proje başvurularındaki gerekli revizyonların yapılması, resmi yazışmaların yapılarak imzaların ve uygunlukların alınmasını sağlamak.
TOP