Bilimsel Araştırma Takımları ve Proje Değerlendirme Komisyonu Üyeleri

Prof.Dr. Yiğit Kazançoğlu

Komisyon Başkanı

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Rıfat Hakan Ertep

Üye

Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

Prof.Dr. Aylin Güney Gevrek

Üye

Rektör Yardımcısı

Doç.Dr. Ruhan Aşkın Uzel

Üye

Meslek Yüksekokulu | Gıda İşleme Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mesut Erol Sezer

Üye

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Dr.Öğr.Üyesi Bahar Konuk Sommer

Üye

Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü | Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof.Dr. Sevda Alankuş

Üye

İletişim Fakültesi Dekanı

Erdem Çakırokkalı

Üye

Mali İşler Daire Başkanı

Prof.Dr. Havva Meltem Gürel

Üye

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Ferit Özol

Raportör

Proje Destek Ofisi Müdürü

Prof.Dr. Çağrı Bulut

Üye

İşletme Fakültesi Dekanı | İ.İ.B.F. Dekan V. | Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürü

 

 

TOP