Başlık Buraya Gelecek

Kalite Politikası

Yaşar Üniversitesi 2020-2025 stratejik planının stratejik amaçlarından birincisi Araştırma ve Yenilikçilik ve Yaşar Üniversitesi’nin temel değerlerinden biri Yenilikçiliktir. Yaşar Üniversitesinin 2020 – 2025 Stratejik Planı’nın beş stratejik amacından biri olan araştırma ve yenilikçilik yetkinliğinin artırılması için yedi adet somut ve ölçülebilir stratejik hedef yıllar bazında belirlenmiştir.

Proje Destek Ofisi,

  • Desteklenen proje sayısı ve bütçesini artırmak,
  • Disiplinlerarası araştırma takımlarını kurmak,
  • Tasarım tescil/faydalı model/patent (FSMH) sayısını artırmak,
  • Dijitalleşme araştırmalarını artırmak.

Hedeflerini gerçekleştirmek için yürütülen faaliyetler ile ilgili bir birimdir.

Tüm faaliyetlerimiz YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarındaki planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma basamakları, araştırma ve yenilikçilik performans metrikleri, kurumsal geri bildirim raporu, kurumsal izleme raporu, kurum içi değerlendirme raporu metrikleri gözetilerek yürütülmekte ve raporlanarak yine aynı metriklere göre kontrolü sağlanmaktadır.

TOP