Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

BAP Nedir?

Üniversitenin yıllık gelirinin belirli bir bölümünü ayırarak oluşturduğu fon tarafından kısmen ya da tamamen desteklenen ve tamamlandığında sonuçları ile alanında ulusal ya da uluslararası düzeyde bilime, ekonomiye, sanata, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projeleridir.

 
Üniversitemiz çalışanları tarafından yürütülen; bilimsel araştırma, geliştirme, uygulama, hizmet ve danışmanlık proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi; bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, duyurulması ve bu sürece ve görevlere ilişkin olarak Yaşar Üniversitesi Proje Değerlendirme Komisyonu’nun (PDK) işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Hizmet ve Danışmanlık Projeleri Yönergesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.
BAP projeleri PDK’da değerlendirilir ve karar bağlanır.

Başvuru süreci şu şekilde gerçekleşir:

TOP