SÖZLEŞMELER

DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında üniversitedeki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılarak ekonomik ve toplumsal değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve sanayi kuruluşları ile firmaları Ar-Ge, inovasyon temelli çalışmalara yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamak amacıyla yapılan faaliyetler sonucunda, ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından yararlanacak şekilde geliştirilecek projeler ve hizmetler kapsamında Yaşar Üniversitesi akademisyenleri ile dış kurum/kuruluşlar arasında bağıtlanacak danışmanlık sözleşmelerinde aşağıdaki taslak danışmanlık sözleşme ve ekleri kullanılmaktadır:

TOP